Španělština

Individuální výuka španělštiny

Ušijeme Vám výuku na míru. Naučíme Vás rychle mluvit, rozumět a zvládat praktickou slovní zásobu, poznáš i kulturu a tradice španělsky mluvících zemí.

  • výuka kdekoliv v ČR
  • prezenčně nebo online
  • s českým lektorem i s rodilým mluvčím
  • příprava na mezinárodní zkoušky (DELE, ECL, atd.)
  • příprava na státní maturitu
  • španělština pro děti
  • obecná, technická, obchodní španělština
  • španělština na cesty

Temperamentní španělština je úřední jazyk v 21 zemích světa, mluví jí přes 570 milionů obyvatel. Jedná se o jeden z nejdůležitějších světových jazyků.