Ruština

Individuální výuka ruštiny

Ušijeme Vám výuku na míru. Naučíme Vás rychle používat azbuku, mluvit, rozumět a zvládat praktickou slovní zásobu, poznáš i ruskou kulturu a tradice.

  • výuka kdekoliv v ČR
  • prezenčně nebo online
  • s českým lektorem i s rodilým mluvčím
  • příprava na mezinárodní zkoušky (TORFL, TRKI, ECL, atd.)
  • ruština pro děti
  • obecná, technická, obchodní ruština
  • ruština na cesty

Ruština je úřední jazyk v 5 zemích světa, mluví jí cca 280 milionů obyvatel. Je to nejužívanější slovanský a největší evropský mateřský jazyk. Protože je ruština velmi podobná češtině, její osvojení bývá často rychlejší, než u jiných jazyků. Vzhledem k obchodu s Ruskem je ruština dobrá strategická volba.