Čeština pro cizince

Czech for foreigners

Czech is a Slavic language, spoken by over 10 million people. Some sounds and phonemes may be a bit tricky, but it has a rich vocabulary, the most comprehensive Czech dictionary has over 250,000 entries.

We will help you improve your Czech for granting permanent residence, Czech citizenship, admission to medical faculties or just for fun. You will also get to know Czech culture and traditions.

 • anywhere in the Czech Republic
 • in-person or online
 • preparation for certified exams (CCE)
 • Czech for children
 • general, technical, business, medical Czech
 • Czech for travelling

Čeština pro cizince

Čeština je slovanský jazyk, hovoří jí přes 10 milionů lidí. Některé hlásky jsou pro cizince trochu oříšek, má ale bohatou slovní zásobu, náš nejobsáhlejší slovník má přes 250 000 slov.

Pomůžeme Ti zlepšit češtinu pro udělení trvalého pobytu, státního občanství ČR, přijetí na lékařské fakulty nebo třeba jen tak pro vlastní potřebu. Poznáš i českou kulturu a tradice.

 • výuka kdekoliv v ČR
 • prezenčně nebo online
 • příprava na certifikované zkoušky (CCE.)
 • čeština pro děti
 • obecná, technická, obchodní a zdravotní čeština
 • čeština na cesty