Italština

Individuální výuka italštiny

Ušijeme Vám výuku na míru. Naučíme Vás rychle mluvit, rozumět a zvládat praktickou slovní zásobu, poznáš i kulturu a tradice italsky mluvících zemí.

  • výuka kdekoliv v ČR
  • prezenčně nebo online
  • s českým lektorem i s rodilým mluvčím
  • příprava na mezinárodní zkoušky (CILS, PLIDA, atd.)
  • italština pro děti
  • obecná, technická, obchodní italština
  • italština na cesty

Temperamentní italština je úřední jazyk v 6 zemích světa, mluví jí přes 80 milionů obyvatel. Jedná se o důležitý evropský jazyk.