Firemní výuka

Nabídneme Vám firemní výuku cizích jazyků. Vaše zaměstnance rozřadíme pomocí testů a krátkého interview do skupin podle odpovídající úrovně. Ušijeme výuku na míru podle Vašich požadavků, ať už zvolíte obecné, obchodní, technické či jiné odborné zaměření.

Vaše zaměstnance naučíme efektivně řešit každodenní situace v kanceláři, při obchodních jednáních, telefonování, písemné korespondenci, prezentaci výrobků, domlouvání schůzek, čtení grafů, praktické fráze pro cestování apod.

O docházce bude vedena pečlivá dokumentace. Docházkové listy s podpisy účastníků budou odevzdány každý měsíc.

Na konci daného studijního období Vám předložíme závěrečnou zprávu, která hodnotí výuku v uplynulém období. Zpráva shrne probranou látku a podá podrobné hodnocení všech účastníků výuky. Ve zprávě je také uvedeme doporučení pro další postup/práci na další období.