Angličtina

Individuální výuka angličtiny

Ušijeme Vám výuku na míru. Naučíme Vás rychle mluvit, rozumět a zvládat praktickou slovní zásobu, poznáš i kulturu a tradice anglicky mluvících zemí.

  • výuka kdekoliv v ČR
  • prezenčně nebo online
  • s českým lektorem i s rodilým mluvčím
  • příprava na mezinárodní zkoušky (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, atd.)
  • příprava na státní maturitu
  • angličtina pro děti
  • obecná, technická, obchodní angličtina
  • angličtina na cesty

Angličtina je úřední jazyk v 67 zemích světa, mluví jí cca 400 milionů rodilých mluvčích, jedná se o nejdůležitější světový jazyk. Domluvíte se s ní po celém světě.