Arabština

Individuální výuka arabštiny

Ušijeme Vám výuku na míru. Naučíme Vás rychle používat arabské písmo, mluvit, rozumět a zvládat praktickou slovní zásobu, poznáš i kulturu a tradice arabsky mluvících zemí.

  • výuka kdekoliv v ČR
  • prezenčně nebo online
  • s českým lektorem i s rodilým mluvčím
  • příprava na zkoušky (SJZ) 
  • arabština pro děti
  • obecná, technická, obchodní arabština
  • arabština na cesty

Arabština je úřední jazyk v 26 zemích světa, mluví jí cca 270 milionů obyvatel. Arabštinou se domluvíte ve většině států severní Afriky a také na Blízkém východě. Určitě také víte, že arabským písmem se píše zprava doleva.