Portugalština

Individuální výuka portugalštiny

Ušijeme Vám výuku na míru. Naučíme Vás rychle používat znaky, mluvit, rozumět a zvládat praktickou slovní zásobu, poznáš i kulturu a tradice portugalsky mluvících zemí.

  • výuka kdekoliv v ČR
  • prezenčně nebo online
  • s českým lektorem i s rodilým mluvčím
  • příprava na mezinárodní zkoušky (DAPLE) 
  • portugalština pro děti
  • obecná, technická, obchodní portugalština
  • portugalština na cesty

Portugalština je úřední jazyk v 10 zemích světa, mluví jí cca 230 milionů obyvatel. Portugalštinou se domluvíte nejen v Portugalsku, ale také v Brazílii a některých afrických státech.